Investice do fondů

Pokud se někdo rozhodne investovat do podílových fondů, nabízí se mu celá řada různých možností. Ovšem logicky nejsou tyto všechny určeny pro každého. Každý si musí najít to pravé pro sebe. Vybírat si lze podle nejrozmanitějších kritérií. Nabízejí se například: – mass retail fondy, určené celé široké veřejnosti, mající zpravidla docela nízké minimální limity pro…

Jak se splácí hypotéka?

Pro hypotéky je stejně jako pro jiné úvěry typické, že se tu peníze nejen získají, ale také se musejí i s úroky a dalšími s nimi souvisejícími poplatky vrátit. Nejde o žádný dárek či dobročinnost, ale o obchod. A jak se různé hypotéky splácejí? Hypotéky lze splácet podle konkrétních podmínek smlouvy následovně: – Anuitně, tedy…

Co nabízí kapitálový trh

Na kapitálovém trhu se těm, kdo se na něm rozhodnou dlouhodobě investovat své finanční prostředky, nabízejí čtyři typy možností, jak učinit. Nabízejí se tu následující dlouhodobé úvěry: a) akcie b) dluhopisy c) hypotéční zástavní listy d) a podílové listy Akcie vyjadřují podíl jejich vlastníka na majetku vybrané akciové společnosti a jeho s tím související práva,…

Jak zajistit investice?

Soukromým firmám se někdy vede a jindy ne. Záleží jak na nich samých, tak i na podmínkách, ve kterých tyto fungují. A protože se časy mění, může hravě dojít k tomu, že i ta doposud skvěle prosperující firma náhle začne skomírat. A její majitel aby začal shánět peníze na investice. Což – jak si jistě…

Podnikatel je svým pánem

To, že je podnikatel svým vlastním pánem, je v různých údobích tu výhodou a tu pro změnu jejím pravým opakem. Výhody tento stav přináší ve chvílích, kdy se firmě daří skvěle nebo aspoň dobře, k uzoufání je to pak tehdy, když se v podnikání nevede a firma se řítí ke dnu. Pokud se podnikání nedaří,…

Nebankovní pomoc

Soukromé podnikání se logicky může potýkat s nejedním problémem. Může se stát tolik věcí, které mohou soukromého podnikatele přivést třeba i až na úplné dno. – Neplatiči mezi odběrateli. – Problémy s dodávkami materiálů a surovin. – Stávkující zaměstnanci nebo třeba i ‚stávkující‘ firemní zařízení. – Nehody a poruchy. – Finanční požadavky ze strany státu,…

Vždycky se to dá zvládnout

Když jde firma soukromého podnikatele nezvladatelně ke dnu, má tento co dělat, aby zvrátil tento nepříjemný trend. A nejednou dotyčnému podnikateli nezbývá nic jiného, než se obrátit na někoho se žádostí o půjčku. To aby získal finanční prostředky, jež by mohl do svého podniku investovat, aby ho zase postavil na nohy. Ovšem na koho se…

Kdo zachraňuje soukromníky?

Soukromí podnikatelé mají to štěstí a zároveň i prokletí, že jsou za všech okolností sami svými pány. Kdy se jim zrovna daří v byznysu dobře, mají záviděníhodný život a každý by chtěl být na jejich místě, jenže jakmile se něco zkomplikuje, jsou sami se svými problémy a je jenom na nich, aby to nějak vyřešili…

Půjčit si může každý

Půjček se u nás nabízí v současnosti celá řada. Každá je alespoň trochu odlišná od těch ostatních, každá má nějakou tu svoji přednost a logicky i nedostatek, každou však její poskytovatelé nazývají tou nejlepší z nejlepších. Což ale pochopitelně není a ani nemůže být pravda. Protože nejlepší může být vždycky jen jedna z nabídek. Ovšem…

Pro každého se něco najde

Není ničím novým pod sluncem, že existují i lidé, kteří mívají hluboko do kapsy. Nejednou i hodně často a hodně hluboko. A jak to tito řeší, aby nemuseli zbytečně strádat? Pochopitelně půjčkou, jak jinak? A pokud se na jejich místě náhodou ocitnete vy, měli byste si počínat zřejmě obdobně. Tedy půjčit si nějaké ty peníze…