Funkce peněz

Z hlediska mainstreamové ekonomie se rozlišují tři základní typy funkce peněz. Podmínkou pro to, aby se jakýkoliv statek mohl stát penězi, musí sloužit jako všeobecný prostředek směny, zúčtovací jednotka a dočasný uchovatel hodnoty. Peníze jako všeobecný prostředek směny. Tohle, je základní funkce peněz. Bez toho by to nešlo, to je jasné. Je to zásadní funkce,…