Anonymní půjčky

Každý z nás se může dostat do situace, kdy potřebuje prostě peníze, a ne právě málo. S prosbou o zapůjčení nějaké té stokoruny se jistě můžete obrátit na někoho ze svého okolí, ale jakmile se částka začne pohybovat v řádech tisíců, už je každý většinou opatrný. A není divu. Dluhy mezi příbuznými nebo přáteli už…