Status studenta

Status studenta přináší s sebou řadu velkých výhod, které jsou velmi užitečné pro někoho, kdo nemá příjem a práci. Může to představovat výhody například, jako jsou slevy na jízdném, studenti nemusejí odvádět daně a mohou si reálně vydělat to, co dostanou v čistém zisku. Nemusejí chodit do práce a jsou ještě závislí na rodičích ve…