Podnikání nese rizika

Představa, že někdo rozjede svoji soukromou firmu a rázem bude mít navěky vystaráno, je mylná. I kdyby šlo o podnik, který má budoucnost, nejednou dojde k tomu, že se zkrátka dostane do finančních těžkostí. A je logické, že se podobné problémy jinak než penězi nevyřeší. Penězi, jež ale takový majitel firmy nejednou nemá. Někdy si…

Nikdo nemá bezedný měšec

Jestliže se v podnikání z nějakého důvodu přestane dařit, je nezbytné s tím něco udělat. A to ‚něco‘ nejednou vyžaduje investice. Ovšem zatímco brát si zisky z firmy je snadné, sehnat prostředky, které by se do ní vrazily, už tak snadné rozhodně není. Podnikatel nejednou potřebné finance nemá. A co má dělat pak? Odpověď je…

Někdy to bez půjčky nejde

U soukromých firem není nic dáno jednou provždy. I když jsou tyto už dávno zavedené a fungující, nikdy není jistota, že se jejich provoz nedostane jednoho dne z černých do červených čísel. Tedy nikdy není jistota, že se bude podobná firma vždycky vyplácet. Je celá řada příčin, proč může někdy dojít k obratu k horšímu.…