Mimořádná splátka

Mimořádnou splátkou se rozumí taková splátka, která je mimo splátkový kalendář. Díky ní máte možnost snižovat jistinu. Snížením jistiny dochází také ke snížení úroku, což je velmi výhodné. Ale ne všichni poskytovatelé mimořádné splátky umožňují.

Společné jmění manželů

Společné mění manželů je pojem, který je poměrně hojně používaný, ale ne každý si pod tímto pojmem dokáže skutečně něco představit. Je jasné, že se jedná o jmění, které je v manželství společné pro oba. Ale jaké jmění to tedy je?

Úvěrový účet

Jedním z produktů na našem finančním trhu je také úvěrový účet. Nejedná se o klasický bankovní účet, jak ho známe, ale jeho role je zcela odlišná. Úvěrový účet nabízí široká sorta bank. Ne každý klient však ví, co přesně tento výraz znamená.

Registr dlužníků

Registr dlužníků je pojem, který je velmi často zmiňován především v souvislosti s poskytováním hypoték a dalších úvěrů. Jedná se o databázi, která eviduje organizace a osoby, které nesplácejí své závazky.