Úmor

Jestliže máte nějaký úvěr a pravidelně ho splácíte, potom vás jistě zajímá, co vše je v celkové částce splátky zahrnuto. Celková splátka se dá rozdělit do dvou částí. Jedna se nazývá úrok a druhá úmor.

Konsolidace

Konsolidaci půjček, nebo chcete-li konsolidace úvěrů, či dluhů. Nezáleží na tom, jak přesně tento produkt nazveme, záleží spíše na tom, abychom věděli, co je v tomto pojmu skutečně skryto.

Jistina

S pojmem jistina se setkáme u úvěrů velmi často. Ne každý ale přesně ví, co si pod tímto pojmem představit. Jistina je částka, která byla klientovi poskytnuta a kterou musí klient postupně splatit.

Čerpání úvěru

Když dojdete k rozhodnutí financování svého nového bydlení skrz hypoteční úvěr, je zcela nezbytné si rozmyslet, kterou nemovitost lze bance nabídnout jako formu zástavy. Není vyloučeno, že tato nemovitost může být ve vlastnictví žadatele, či třetí osoby.

Běžný účet

Bez bankovního účtu v dnešní době funguje jen malá část lidí. Většinou se jedná o důchodce, pro které by nebylo pohodlné chodit s penězi do banky a ovládání bankomatů, či internetového bankovnictví, je pro ně velice těžké. Většina lidí však nějaký bankovní účet vlastní. Nejčastěji jde o takzvaný běžný účet.

Vinkulace

Pro začátek by chtělo si tento pojem vysvětlit, což povede k tomu, jak vlastně vznikl. Pojem vinkulace pochází z latinského slova „vinculum – pouto“. V dnešní podobě, se kterou se setkáváme, představuje omezení dispozičních práv.

Ručitel hypotéky

Jako další možnost zajištění pohledávek vznikajících z poskytnutých úvěrů, se nabízí ručení další osobou. Tuhle možnost upřednostňují především banky, ale občas i nebankovní společnosti. Ručitel zde ručí vlastní nemovitostí, čímž se pro banku stává pojistkou pro případ, že by dlužník nesplácel svůj dluh a nereagoval na jakékoliv upomínky.